MUDr. Lenka DVOŘÁKOVÁ

MUDr. Lenka DVOŘÁKOVÁ

praktický lékař

Vystudovala Biskupské gymnázium v Brně a v roce 2005 promovala na 2. LF Univerzity Karlovy. Následně pracovala v nemocnicích ve Vyškově a ve FN U svaté Anny v Brně. V roce 2010 složila atestaci z všeobecného praktického lékařství a poté působila jako praktický lékař pro dospělé ve společnosti Moje ambulance a.s. v brněnských pobočkách.

V rámci postgraduálního vzdělávání se pravidelně účastní lékařských kongresů a je držitelkou diplomu celoživotního vzdělávání. Absolvovala zahraniční stáže v Londýně, Skotsku, Německu a Rakousku. Působí jako odborný asistent Ústavu ochrany a podpory zdraví LF MU.

MUDr. Emmanuela Fernandová

MUDr. Emmanuela FERNANDOVÁ

praktický lékař

Po ukončení studia na Biskupském gymnáziu v Brně absolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. Nastoupila jako sekundární lékař na Kliniku interní, geriatrie a praktického lékařství Fakultní nemocnice v Brně. V rámci postgraduálního studia se podílí jako asistent na výuce studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2015 atestovala v oboru Praktické lékařství. Jako praktický lékař pro dospělé pracovala ve společnosti Moje ambulance a.s., Familymed a Medicover.

Je držitelkou diplomu celoživotního vzdělávání a pravidelně se aktivně účastní mezinárodních konferencí. Podílí se na organizování seminářů a konferencí pro praktické lékaře. Je předsedkyní revizní komise Mladých praktických lékařů. Absolvovala zahraniční stáž ve Velké Británii, Portugalsku a Rakousku a jako dobrovolník pracovala na misi na Sri Lance po ničivé tsunami.

Mgr. Hana MEJZLÍKOVÁ

Mgr. Hana MEJZLÍKOVÁ

zdravotní sestra

Vystudovala Střední zdravotnickou školu ve Žďáře nad Sázavou a následně pokračovala ve vysokoškolském studiu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde získala bakalářské vzdělání pro obor všeobecná sestra.

Své vysokoškolské vzdělání zakončila na Masarykově univerzitě v roce 2013, kdy jí byl udělen titul Mgr.

Již během studia a po jeho ukončení působila jako zdravotní sestra v ordinacích praktických lékařů na Vysočině a v Brně.

© Artemisia všeobecné lékařství s.r.o., 2014–2020